Titelouze CD

Harmonie Universelle

Zapraszam do zapoznania się z moim pierwszym albumem CD Harmonie Universelle. Album poświęcony jest muzyce organowej francuskiego kompozytora przełomu XVI i XVII w. – Jehana Titelouze’a, którego twórczość stanowi od niemal dwudziestu lat przedmiot moich fascynacji.

Na trzech płytach CD usłyszeć możemy wybrane cykle liturgiczne Titelouze’a: trzy Magnificaty oraz trzy hymny, a także trzy cykle improwizowane. Taka formuła stała się dla mnie nie tylko sposobnością osobistej wypowiedzi artystycznej, ale – co więcej – dała mi przywilej prowadzenia swoistego dialogu z kompozytorem.

Nie mniej ważnym aspektem albumu jest prezentacja trzech francuskich instrumentów utrzymanych w tzw. stylu przedklasycznym. Dwa z nich to instrumenty zabytkowe (w St-Martin-de-Boscherville – z roku 1627 oraz w Juvigny – z roku 1663), zaś trzeci to instrument zbudowany w roku 2009 przez wybitnego organmistrza belgijskiego Dominique’a Thomas (Champcueil). Ich unikatowe brzmienia pokazują, na jakie wyżyny artyzmu wznosiło się niegdyś – a i dziś wznieść się może – budownictwo organowe.

Zgodnie z XVII-wiecznymi tradycjami liturgicznymi album przedstawia muzykę organową w ścisłym powiązaniu ze śpiewem chorałowym, wykonywanym przez Scholę Cantorum Minorum Chosoviensis pod kierunkiem wybitnego francuskiego znawcy chorału Marcela Pérèsa.

Dołączona do płyty książeczka zawiera m.in. dwa wprowadzenia o charakterze muzykologicznym (w języku francuskim, polskim i angielskim), w których M. Pérès i K. Pawlisz nakreślają kontekst historyczny wykonywanego repertuaru.

Zawartość albumu:

CD 1 – Organy historyczne Jeana de Villers (1663) w Juvigny
J. Titelouze: Magnificat quarti toni
J. Titelouze: Ave maris Stella
K. Pawlisz: Ut queant laxis – improwizacja
Czas łączny: 43’28

CD 2 – Organy historyczne Guillaume’a Lesselier (1627) w St-Martin-de-Boscherville
J. Titelouze: Magnificat sexti toni
J. Titelouze: Veni Creator
K. Pawlisz: Gloria z mszy In duplicibus & sollemnibus diebus – improwizacja
Czas łączny: 52’59

CD 3 – Organy Dominique’a Thomas (2009) w Champcueil
J. Titelouze: Magnificat septimi toni
J. Titelouze: A solis ortus
K. Pawlisz: Wariacje na temat polskiej kolędy Anioł pasterzom mowił – improwizacja
Czas łączny: 44’15

możliwość zakupu – eBay

możliwość zakupu – allegro